Behandling

Den hjälp jag erbjuder är mental coaching. Denna behandlingsform bygger på coachande samtalsstöd, information och kunskap om kropp & kost och konkreta råd, övningar och verktyg som du kan omsätta i praktiken för att nå förändring och må bättre.

Tillsammans utformar vi en individuellt anpassad handlingsplan utifrån just din situation och utifrån den ätstörningsproblematik du lider av.

Den hjälp jag erbjuder bygger på frivillighet, alltså på att du själv har en vilja att bli frisk och är beredd att ta del av behandlingen. För patienter som exempelvis svårt undernärda personer som kräver inläggning hänvisar jag till sjukvården.