Bokning & Priser

Vill du boka coaching, en föreläsning eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta mig.

Offert för föreläsningar lämnas vid förfrågan.

Videomöte, online-coaching

Coaching via videomöte 60 min: 1200 kr

Coaching i samtalsrum, Skeppsbron 32, Stockholm

Individuellt samtal 50 min: 1200 kr

Walk & Talk – samtal utomhus, en alternativ miljö till samtalsrum.

Individuellt samtal 60 min: 1200 kr

Vad innebär Walk & Talk?

För mig är det viktigt att du känner dig bekväm i den miljö vi möts och samtalar i. Coaching i Walk & Talk-form innebär att vi ses utomhus i naturnära miljö – i Erstaviken i Nacka eller på annan plats om önskemål finns – och promenerar tillsammans medan vi samtalar. De positiva aspekterna av Walk & Talk utöver att man får röra på sig och får frisk luft är att kunna erbjuda ett alternativ till att sitta ned i traditionella samtalsrum vilket inte alla är bekväma med. Dessutom visar vetenskapen att vårt mentala mående och våra kognitiva dvs. våra tankemässiga processer förbättras under fysisk aktivitet.

Betalning

Faktura. Priserna inkluderar moms.