Personlig utveckling

Personlig utveckling handlar om att växa som individ. Det handlar om att genom mental träning lära sig att utnyttja sin egen inre kapacitet. Det kan beskrivas som en medveten strävan (ett slags inre arbete) för att öka sin självkännedom och öva upp sina personliga färdigheter. När det handlar om mental träning berättar ordet mental att det handlar om tankeverksamhet och ordet träning att det är något som går att öva upp. För precis som med fysisk träning, kan mental träning ses som våra mentala muskler vi alla kan stärka. Det innebär i praktiken att man gör en investering i sig själv som över tid kan bidra till minskad stress, förbättrad hälsa, ökad livskvalitet och förbättrade möjligheter att förverkliga drömmar och ambitioner.

Det finns även mängder av studier som visar att om man regelbundet praktiserar mental träning – något som med tiden snarast blir till en positiv vana och något man gör naturligt – kan det leda till fler positiva effekter som bland annat:

  • Ökad självkänsla
  • Bättre självförtroende
  • Förbättrad livskvalitet och mer glädje
  • Bättre relationer till andra människor
  • Listan kan göras lång