Om

Jag heter Cassiani, ett grekiskt namn med betoning på sista i:et och kallas även Cassie. Jag erbjuder både föreläsningar och individuell coaching som bygger på vetenskaplig grund och mångårig erfarenhet av vad som kan fungera för att bryta negativa mönster och hitta nya strategier och effektiva verktyg.

Utbildning och bakgrund

  • Beteendevetare och Coach
  • Föreläsare
  • Fil.kand. i Psykologi
  • Neuropsykologi, KBT och Organisation & Ledarskap
  • Kunskap inom fysisk träning & kost

För bokning och priser klicka här.