HSP

High Sensitive Person – HSP

  • Lägger du märke till sådant som går andra förbi?
  • Har du genom livet fått höra att du är ”överkänslig”?
  • Lägger du märke till stämningar och tar in hur andra mår?

HSP – High Sensitive Person, högkänslig personlighet eller sensitivt begåvad. Det finns fler olika benämningar på personlighetsdraget som förkortas HSP. Högkänslighet är alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning utan ett personlighetsdrag som finns hos 15-20% av vår befolkning, bland både kvinnor och män. Forskaren Elaine N. Aron har sedan början av nittiotalet bedrivit forskning på området och även gett ut flertalet böcker som kommit att förändra livet för många människor genom att skapa medvetenhet kring det många känt men aldrig förstått. En av de böcker hon givit ut är Den högkänsliga människan: konsten att må bra i en överväldigande värld.

Att vara högkänslig handlar i korthet inte om att vara psykiskt känslig (svag), utan handlar om att högkänsliga personer har ett känsligare nervsystem och att deras hjärnor processar information på ett annat sätt än icke högkänsliga. Eftersom detta är ett relativt nytt forskningsområde är det många människor som är högkänsliga men utan att veta om att de är det, vilket kan medföra att man mår dåligt för att man inte tar hänsyn till sina egna behov och istället försöker anpassa sig för mycket, vilket bland annat kan skapa ångest och utmattning.

Många människor som är högkänsliga beskriver hur de genom livet på olika sätt känt sig annorlunda och ofta fått höra kommentarer som var inte så känslig eller du är överkänslig och därför själva känt sig både vilsna och haft svårt att förstå varför de nästan drunknar i sina egna känslor. Två personer som själva kommit till insikt om detta personlighetsdrag först senare i livet, är författarna till boken Drunkna inte i dina känslor: en överlevnadsbok för sensitivt begåvade av Maggan Hägglund och Doris Dahlin. En svensk bok i ämnet jag verkligen kan rekommendera.

Vad kan jag som mental coach erbjuda när det gäller HSP?

För många människor har alltså högkänsligheten pga. av bristande kunskap, både hos den som själv är högkänslig och hos omgivning, bidragit till att många enbart upplevt högkänsligheten som något negativt. Men faktum är att med insikt om vad HSP innebär och en förståelse för hur man kan tillvarata sitt personlighetsdrag som på många sätt kan vara en tillgång, både privat och i arbetslivet, kan man få en helt annan livskvalitet. Så om du känner igen dig i detta personlighetsdrag men har svårt att själv navigera i dina egna känslor och känner att detta påverkar dig mer negativt än positivt, kan jag bidra med kunskap om vad HSP innebär och genom coachande samtal kan vi tillsammans se över hur ditt liv ser ut idag, och hur du kan möta dina behov och samtidig tillvarata strykan i att vara högkänslig – istället för att du (omedvetet) lever ett liv på ett sätt som krockar med din högkänslighet.