Föreläsningar

Som beteendevetare och coach har jag i många år arbetat med människor och grupper i behov av förändring och har genom mitt arbete skaffat mig har gedigen kunskap om individ, organisation ledarskap och förändringsprocesser. Jag föreläser, coachar och utbildar företag, chefer/ledare och medarbetare inom work-life balance / wellbeing, proaktiv hälsa, stresshantering, arbetsmiljö- och livsstilsfrågor, organisation, ledarskap, konflikthantering, kommunikation och relationer.

Min målsättning är att genom konkreta exempel, igenkänning och humor på ett enkelt och pedagogiskt sätt förmedla psykologisk kunskap så att det blir begripligt och att ni får med er konkreta råd, verktyg och effektiva modeller att omsätta i arbete och vardag.

Mycket handlar om att förstå hur våra tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur vi kommunicerar och interagerar med andra. Jag hjälper både individer, ledare och organisationer att utvecklas, riva hinder och hitta strategier för att kunna arbeta mot uppsatta mål.

Kontakta mig för ett samtal om hur jag kan hjälpa dig och din verksamhet!