Ångest

Ångest är inte farligt men upplevs ofta som mycket obehagligt. Ångest kan kännas och upplevas olika hos olika personer men för många upplevs ångest som en krypande oro, olust eller obehagskänsla. En del beskriver känslan av att vilja krypa ur sitt eget skinn.

I korthet kan ångest beskrivas som en rädsla eller oro som känns i kroppen där intensiteten kan variera från lättre obehag till den mest intensiva formen som övergår i en panikattack och innebär mycket stark ångest som ofta kommer plötsligt. Vid panikattacker är det inte ovanligt att den som drabbas upplever dödsångest och overklighetskänslor eftersom fysiska symptom som stark hjärtklappning, yrsel och påverkad andning kan kännas väldigt intensivt.

De allra flesta upplever ångest någon gång i livet och ångest är inte ett tecken på att något är fel på dig. Faktum är att det är mer naturligt att någon gång känna ångest än att aldrig ha upplevt det. Oftast går ångesten över av sig själv efter en stund. En del har stark och återkommande ångest. Som ett sätt att skydda sig själv kan den som är drabbad börja undvika situationer och sådant som kan leda till ångest. Man kan säga att ju mer du försöker undvika din ångest, desto mer kan den påverka dig. Därför kan det vara bra att söka hjälp om du känner att du begränsar dig själv från att göra sådant du vill.

Varför får jag ångest?

Ångest är naturliga reaktioner från nervsystemet på något som hjärnan uppfattar som ett hot. Kroppens biologiska syfte med ångest är överlevnad och skapar därför kroppsliga reaktioner som ger dig extra energi för att du ska kunna fly eller försvara dig från hot.

Hjärnan kan inte skilja på verkligt hot och rädsla

Ibland kan det räcka med en tanke för att ångesten ska komma. Det spelar ingen roll om hotet är verkligt eller inte eftersom din hjärna har svårt att skilja på en rädsla som bygger på tankar eller ett verkligt hot. Kroppens reaktioner blir desamma. Du kan därför få ångest av vissa situationer för att de påminner dig om någonting som har skrämt dig tidigare i livet.

Ångest och PMS

Om du är kvinna är det vanligt att uppleva ångest i samband med pms tiden före menstruation. För vissa är problemen så svåra att det kallas PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom). Symtomen vid PMDS är oftast psykiska och kan vara så svåra att de upplevs som symtomen vid depression. Skillnaden är att symtomen vid PMDS avtar när du får mensen. Det är vanligt att PMDS påverkar hela ens tillvaro. Det kan till exempel göra att du hamnar i konflikter eller att du vill vara i fred och undviker att umgås med andra. Ungefär tre till fem procent av alla som har regelbunden mens har PMDS.