Coaching

Min utgångspunkt är att möta dig där du befinner dig.

Jag erbjuder en KBT-inriktad coaching som bygger på vetenskaplig grund samt praktisk erfarenhet av vad som kan fungera för att bryta mönster och hitta nya tankebanor. Genom att erbjuda bland annat coachande samtal, hemuppgifter att jobba med mellan våra möten och mentala verktyg, är målet att du ska hitta både motivation och strategier som fungerar för just dig.

Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som ser till hela dig. Vi är ju både en kropp och en själ, men också en individ i ett större sammanhang där sådant som familj, vänner, arbete och ibland också omvälvande livssituationer och tuffa utmaningar påverkar oss. Därför möts vi där du befinner dig och tar hänsyn till de faktorer som påverkar ditt liv.

Eftersom hjärnan är vårt mest komplexa organ i kroppen och involverad i allt vi gör – i alla våra beslut och beteenden – hjälper det oss att förstå hur vår hjärna fungerar och hur den samverkar med övriga funktioner i kropp och känsloapparat, inte minst när vi vill göra förändringar i livet. Vår hjärna tycks ibland leva sitt eget liv och fatta sina egna beslut, därför ger kunskap om hur hjärnan fungerar oss en hel del svar på varför vi rent logiskt ibland vill göra en sak men ändå gör en annan.

Mental träning är något som alla kan träna sig i, och det häftiga är att genom att prova nya tankemässiga vägar – istället för de vi kanske omedvetet fastnat i – kan vi ibland uppleva stor skillnad i hur vi mår på relativt kort tid. Skillnad i hur vi klarar av att hantera vardag, stress och andra utmaningar i livet. Men ibland är det lättare sagt än gjort och kanske behöver du stöd och handledning längs vägen. Mitt jobb är att vara det stödet och hjälpa dig hitta verktygen som fungerar för just dig. Du kan läsa mer om mig och min bakgrund här.