Föreläsningar

Som beteendevetare och coach har jag i många år arbetat med människor och grupper i behov av förändring, vilket gett mig gedigen kunskap om individ, organisation, ledarskap och förändringsprocesser. Jag föreläser, coachar och utbildar team, chefer/ledare och medarbetare inom work-life balance, stresshantering, återhämtning och arbetsmiljöfrågor med fokus på psykosocial arbetsmiljö.

Min målsättning är att genom konkreta exempel, igenkänning och humor på ett enkelt och pedagogiskt sätt förmedla psykologisk kunskap för att du ska få med dig konkreta råd, verktyg och effektiva modeller att omsätta i arbete, vardag och privatliv.

Mycket handlar om att förstå hur våra tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur vi kommunicerar och interagerar med andra. Jag hjälper individer, ledare och team att hitta strategier för att möta utmaningar, utvecklas och nå gemensamma mål.

Kontakta mig för ett samtal om hur jag kan hjälpa dig och din verksamhet.