Coaching

Min utgångspunkt är att möta dig där du befinner dig.

Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som ser till hela dig. Vi är ju både en kropp och en själ, men också en individ i ett större sammanhang där sådant som familj, vänner och arbete/studier påverkar oss. Därför tar vi i utformningen av ditt upplägg hänsyn till de faktorer som påverkar ditt liv.

Vi är vår hjärna! Eftersom hjärnan är vårt mest komplexa organ i kroppen och involverad i allt vi gör – i alla våra beslut och beteenden – hjälper det oss att förstå hur vår hjärna fungerar och hur den samverkar med övriga funktioner i kropp och känsloapparat, inte minst när vi vill göra förändringar i livet. Vår hjärna tycks ibland leva sitt eget liv och fatta sina egna beslut, därför ger kunskap om hur hjärnan fungerar oss en hel del svar på varför vi rent logiskt ibland vill göra en sak men ändå gör en annan.

Min coaching bygger på vetenskaplig grund och praktisk erfarenhet av vad som kan fungera för att bryta mönster och hitta nya tankebanor. Genom coachande samtal, råd och mentala verktyg är mitt mål att du ska hitta motivation och strategier som fungerar för just dig.

Mental träning är något som alla kan träna sig i och det häftiga är att bara genom att prova nya tankemässiga vägar – istället för de man kanske omedvetet fastnat i – kan man uppleva stor skillnad i hur man mår på relativt kort tid, och skillnad i hur man hanterar vardag, stress och andra utmaningar i livet. Men ibland är det lättare sagt än gjort och man kan behöva lite stöd och handledning längs vägen. Mitt jobb är att vara det stödet och hjälpa dig hitta verktygen som funkar för just dig. Du kan läsa mer om min bakgrund och utbildning här.