Föreläsningar

Work-Life Wellbeing

Hur får man arbete och privatliv att gå ihop utan att köra slut på sig själv?

Hur kan du som chef skapa ett hållbart team där både du som ledare och dina medarbetare mår bra och inte riskerar att bli en del av den stigande sjukfrånvaron i samhället?

Hur skapar vi en hållbar arbetsplats med hållbara medarbetare?

Som beteendevetare och coach har jag i många år arbetat med människor och grupper i behov av förändring, vilket gett mig gedigen kunskap om individ, organisation, ledarskap och förändringsprocesser. Jag föreläser, coachar och utbildar team, chefer och medarbetare inom Work-Life wellbeing (work-life balance), stresshantering, återhämtning och arbetsmiljöfrågor med fokus på psykosocial arbetsmiljö.

Min målsättning är att genom konkreta exempel, igenkänning och humor på ett enkelt och pedagogiskt sätt förmedla psykologisk kunskap för att du ska få med dig konkreta råd, verktyg och effektiva modeller att omsätta i arbete, vardag och privatliv.

Mycket handlar om att förstå hur våra tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur vi kommunicerar och interagerar med andra. Jag hjälper individer, ledare och team att hitta strategier för att möta utmaningar, utvecklas och nå målet om en effektiv men också välmående arbetsplats!

Kontakta mig för ett samtal om hur jag kan hjälpa dig och din verksamhet.